หน้าหลัก

ทำบุญกับลิงลพบุรี

ทำบุญกับลิงลพบุรี

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  ( 21 เมษายน  2561  )  ได้รับแจ้งจากทางfacebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า คุณวิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  จากจังหวัดจันทบุรี ได้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จำนวน  1,000  บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำเงินไปช่วยค่าอาหารและยารักษาโรคลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่งและจะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข  ความเจริญ  ยิ่งๆขึ้นไป  สาธุ.....สาธุ.....สาธุ