หน้าหลัก

โชคชะตาของคนเกิดปีวอก

โชคชะตาของคนเกิดปีวอก

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อสอง สาม วันก่อน ผมได้มีโอกาสอ่าน  facebook ได้พบเห็นการทำนายโชคชะตาของคนเกิดปีวอก ( ลิง ) ในปี2560  เป็นภาษาจีน และได้รับการบอกเล่าจากผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนพอสรุปความได้ว่า

          ในตั้งแต่ปี2560 นี้ดวงชะตา ที่จะมีความมั่งคั่ง สมปรารถนามีอยู่  4  ดวงชะตา คือ  ม้า  หมา  ลิง  เสือ ลดหลั่นกันลงมา วันนี้ผมขอนำผู้มีดวงชะตาเกิดในปีวอกมาบอกกล่าวกับท่านดังนี้

          คนเกิดปีวอก เป็นคนฉลาด หลักแหลม มีความคิดที่ดี มีความคิดริเริ่มที่ดี ยิ่งหากทำมาค้าขายจะประสบความสำเร็จมาก เป็นคนที่มีความสามารถในการเปิดช่องทางและโอกาสในการกอบโกยเงินทอง จนไม่ต้องรอจนถึงอายุมากแล้วค่อยประสบความสำเร็จ  จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยๆ สุดท้ายจะมีทรัพย์สินมากกว่าคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  หากมีเพื่อนที่มีอายุมากหน่อย มีประสบการณ์ จะช่วยให้คนปีวอกประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น  คนเกิดปีวอกเป็นคนหาเงินเก่งแล้ว การใช้จ่ายก็เก่งตามไปด้วย ต้องมีคนตักเตือน  และรู้จักประหยัด  อดออม ยิ่งมีอายุมากขึ้นเท่าใด ก็จะมีทรัพย์สินมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งหากได้มีโอกาสคบหาสมาคมกับบุคคลทั่วไปแล้ว  ยิ่งประสบความสำเร็จ คนเกิดปีนี้ มีความฉลาด สมองแจ่มใส ยิ่งอายุมากยิ่งรวย

 

          จึงขอบอกกล่าวกับท่านที่เกิดปีวอกทั้งหลายให้ได้ทราบ เมื่อท่านพบความสำเร็จแล้ว กรุณาคิดถึง ลิงซึ่งเป็นสัตว์ประจำปีเกิดของท่าน  ทำบุญหนุนบารมีของท่านให้แผ่ไพศาลตลอดไปด้วยนะ  อย่าลืม.........