พระที่นั่งสุทธาสวรรย์

 

พระที่นั่งสุทธาสวรรย์

                                                                        นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เป็นพระที่นั่งสำคัญองค์หนึ่งในพระนารายณ์ราชนิเวศน์เมืองลพบุรี  เป็นพระที่นั่งขนาดเล็กที่เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเสด็จประทับในช่วงปลายรัชกาล จนสิ้นพระชนม์ ณ พระที่นั่งองค์นี้

            พระที่นั่งองค์นี้เป็นอาคารทรงตึกแบบยุโรป  ฐานด้านหน้าพระที่นั่งมีท่อน้ำดินเผาขนาดเล็กฝังอยู่  สำหรับระบายน้ำที่ขังอยู่ออกจากพื้นที่พระที่นั่ง  ทางด้านทิศเหนือของพระที่นั่งมีภูเขาทำเป็นน้ำตกจำลอง ก่อด้วยอิฐฉาบปูนลักษณะเป็นฐานกว้างยอดแหลมสูงลดหลั่นกันลงมา  ใต้ฐานยังคงมีท่อประปาดินเผาฝังอยู่  สันนิษฐานว่าคงเป็นท่อส่งน้ำเพื่อทำเป็นน้ำตก ไหลจากยอดมาสู่แอ่งน้ำด้านล่างให้ความร่มรื่น  สวยงาม  เย็นสบายแก่พระที่นั่งองค์นี้

 

            จากบันทึกของ นิโกลาส  แชร์แวส ชาวฝรั่งเศสได้บรรยายไว้ว่า...หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองคล้ายทองคำเมื่อยามต้องแสงตะวัน  พระที่นั่งองค์นี้มีกำแพงแก้วล้อมรอบ  ตรงมุมมีสระน้ำใหญ่  4  สระ บรรจุน้ำบริสุทธิ์ เป็นที่สรงสนาน ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายใต้กระโจมซึ่งคลุมกั้น  สระน้ำทางขวามือตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาจำลองซึ่งปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มและดอกไม้ซึ่งส่งกลิ่นหอมตลอดเวลา มีน้ำพุใสจ่ายแจกให้แก่ธารน้ำทั้ง  4  ในบริเวณพระที่นั่ง  สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงปลูกพันธ์ไม้ดอกด้วยพระหัตถ์เอง ตรงหน้าพระที่นั่งปลูกต้นส้ม  มะนาว  และพันธ์ไม้ในประเทศอย่างอื่นมีใบดกหนาทึบแม้ยามแดดร้อนตะวันเที่ยงก็ร่มรื่นอยู่เสมอ.....จากบันทึกดังกล่าว ทำให้มองเห็นภาพพระที่นั่งองค์นี้ชัดเจนขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสน พระทัย ของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อการทำนุบำรุงพระที่นั่งและบริเวณรอบๆให้สวยงามเหมาะที่จะใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ตลอดรัชกาลที่ยาวนานถึง   32   ปี.....

...