หน้าหลัก

มีนักศึกษาจำนวน5คนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

  • พิมพ์

                           

                           

วันที่4พ.ยมีนักศึกษาจำนวน5คนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรีมาศึกษาดูงาน

ที่มูลนิธิเพื่อนำข้อมูลไปจัดนิทรรการในเดือนธันวาคม2557