หน้าหลัก

สถานอนุบาลลิงน้อย

  • พิมพ์

สถานอนุบาลลิงน้อย

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  62  ได้มีการเปิดศึกระหว่างกลุ่มในหมู่ลิงลพบุรี  บริเวณเมืองเก่า ไล่กัดกันอุตลุด  แม่ลิงอุ้มลูกวิ่งหนีพลัดตกตึกลงมา ขมับขวามีเลือดไหลไม่หยุดจนตายไปในที่สุดโดยมีลูกน้อยเกาะที่อกไม่ยอมปล่อย น่าสงสารมาก ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้นำส่งคลินิกหมอเตย  เนื่องจากคลินิกหมอเตยมีลิงที่รักษาตัวหลายตัว  ทางมูลนิธิจึงได้ช่วยนำลูกลิงมาดูแลเบื้องต้น  โดยมีเจ้าจังโก้ลิงน้อยอีกตัวช่วยเหลือ ทำให้ตอนนี้ที่สำนักงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ( บ้านคุณมนัส  วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิ   ร้านนำไทย  ) เป็นครั้งแรกที่มีลิงน้อยมาเลี้ยงพร้อมกันถึง  4 ตัว มีน้องแลนด์..น้องยี่หวา..  น้องจังโก้.. และน้องมาใหม่..เป็นที่ครึกครื้นมาก  แต่ก็เป็นที่น่ากังวลต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายและการดำเนินการ แต่ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จำต้องรับภาระนี้ไปก่อนด้วยความรักลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน  ปัจจุบันมีผู้ที่รักลิงหลายท่านได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในด้านอาหาร  นม  และเครื่องนุ่งห่มบ้างแล้ว  ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้ด้วยครับ