หน้าหลัก

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

  • พิมพ์

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

               เมื่อเดือนก่อน ทีวีโชว์จากเบลเยี่ยมได้มาขอทำสารคดีชีวิตลิงลพบุรี กับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยทางมูลนิธิได้มอบให้คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ประสานงาน วันที่ 2 ก.พ. 62 เวลา  11.57 น. ได้รับแจ้งผ่านทางfaecbook ว่าสารคดีชุดนี้จะออกอากาศที่เบลเยี่ยมในวันที่  15 มี.ค. 62 หากใครสนใจดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่    shooting Lopburi 15 march. For this TV show from Belgian TVhttps://www.facebook.com/RTLTVI/videos/pas-si-bêtes-ce-soir-sur-rtl-tvi-/882484208807343/

นะครับ  ชีวิตลิงลพบุรีได้ออกทีวีไปทั่วโลก....