หน้าหลัก

น้ำใจเพื่อลิงลพบุรี

  • พิมพ์

น้ำใจเพื่อลิงลพบุรี

        นายจารุพงศ์   พลเดช

     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          เมื่อเวลา  13.00 น. ของวันนี้ ( 4 ธันวาคม  2561 ) ได้มี

คุณจิตติกาญจน์   สมบัติมี    และครอบครัว มาที่ทำการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เป็นครั้งที่ 2 โดยได้บริจาคเงินจำนวน  4,000  บาท เพื่อเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี  คุณมนัส 

วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ได้รับไว้เรียบร้อยแล้วนำเข้าบัญชีของมูลนิธิไว้เช่นกันเพื่อจะได้นำปัจจัยดังกล่าวไปช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อไป

                              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันดีของ

คุณจิตติกาญจน์  สมบัติมีและครอบครัวในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง  ขออำนาจเจ้าพ่อพระกาฬได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ ตลอดไปเทอญ