ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  13 กันยายน  60  ) เป็นวันพระ ตั้งใจจะสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรให้มีผู้มีจิตเมตตาได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีในคราทุกข์ยาก ปราศจากอาหาร ขาดน้ำดื่มกินแถมยังมีร่างกายพิการอีกต่างหากอยู่ พอดีก็ได้รับข่าวดีจากเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  (  คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ) ว่าเพื่อนของท่าน

 พลตำรวจตรีกริช  กิติลือ  ได้พบเห็นวิดีโอแสดงวิถีชีวิตของหวังอยู่ ลิงแขนเดียวที่

คุณมนัสส่งไปให้ และมีจิตศรัทธาปวารณาตัวช่วยเหลือกิจกรรมดูแลลิงป่วย เจ็บ พิการ จำนวน  500  บาททุกเดือน  โดยในวันนี้ได้โอนเงินงวดแรกเข้าบัญชี

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี    ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  ประเภทบัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี   111-0-47806-2 จำนวน  4  เดือน เป็นเงิน  2,000  บาท  ( จนถึงสิ้นปีตามภาพใบโอนที่แนบมานี้ )

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลเจตนาของท่าน พลตำรวจตรีกริช 

กิติลือ ที่ได้เมตตาต่อลิงลพบุรีไว้ ณ. ที่นี้ ทางมูลนิธิจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเพื่อลิงลพบุรี ตามความประสงค์

 

.................ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้ง.............................

...