สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในวันที่  25  กรกฎาคม  2560 เวลาย่ำค่ำ ผมได้เห็นข้อความที่มาสำนักงานข่าว  A P ว่ามีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของลิงลพบุรี และการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ไปในต่างประเทศ ในรูปแบบ วีดีโอ

 

                   นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาถึง  8  ปี ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก ที่เคยมาสัมภาษณ์ ทำสารคดีมาแล้วนั้นมาจาก  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย และมีการติดต่อมาตลอดเวลา  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีวัตถุประสงค์อยู่  6  ประการ  4  ประการเป็นการช่วยเหลือลิงลพบุรีในด้านสุขภาพ อาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย อีก 2 ประการ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  จากเงินทุนตั้งต้น  700,000  บาทเศษ  โดยการบริจาคของคนลพบุรี  และเรายังมีข้อมูลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรีด้วย  หากท่านสนใจ กรุณาเข้าไปหาข้อมูลที่  www.lmf-lopburi.com  หรือfacebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้

...