สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕..ในสองปีที่ผ่านมา..พวกเราทั้งคนและลิงลพบุรีได้ผ่านอุปสรรคมา..นานับประการด้วยความปลอดภัย..ในปีใหม่นี้ มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี...ขออ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย..บารมีเจ้าพ่อพระกาฬ..ได้อำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมปรารถนาในทุกสิ่ง..ปลอดภัยจากโรคร้าย....พบแต่สิ่งดีดี..ง่ายง่าย..ตลอดปี...เทอญ....

...