ข่าวสารอัพเดท

                          

                                                        ขออนุโมทนาบุญ

     

                                                      นายจารุพงศ์  พลเดช                                      

                                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  

 

     เป็นที่น่ายินดีที่รับทราบข่าวว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินจาคประชาาชนมากกว่าแปดหมื่นบาทจากตู้บริจาคที่ได้รับความกรุณาจากหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ ให้ตั้งตู้บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 

     เมือหลายวันก่อน คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เดินทางไปวัดพระบาทน้ำพุเพื่อเปิดตู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิที่ตั้งอยู่บริเวณวัดพระบาทน้ำพุ จากการเปิดตู้และนับเงินพบว่ามีเงินจำนวนแปดหมื่นกว่าบาท เมื่อนำความกราบเรียนหลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุได้รับทราบ หลวงพ่อได้เมตตามอบเงินสดให้คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอีกสองหมื่นบาท ทำให้เงินที่ได้ รับจากการบริจาคครั้งนี้รวมเป็นเงินหนึ่งแสนบาท คณะกรรมการเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยเหลือลิงลพบุรีครั้งนี้

     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่าจะนำเงินทุกบาททุกสตางค์ ที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ไปใช้ช่วยเหลือลิงลพบุรีตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และจะรายงานผลการดำเนินงานให้ท่านทราบทุกระยะ หากผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรีกรุณาติดต่อ คุณชาญวุฒิ เจิมจำรูญ เหรัญญิกของมูลนิธิที่เบอร์ 089-9277147 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ตรงข้ามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลพบุรีได้ตลอดเวลาและขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้เป็นอย่างสูง

 

                               

                              

                              

                                    

                                   

...