ล้อต๊อกตายแล้ว

ล้อต๊อกตายแล้ว

                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  (  19  มีนาคม  2560  )  ได้รับข่าวเศร้าจากลพบุรี  โดยทราบว่า  ล้อต๊อก ลิงชราที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนบาดเจ็บ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและคลินิกหมอเตย ทำการรักษา ซึ่งอาการล้อต๊อกดีขึ้นตามลำดับ

                   ต่อมาเมื่อสองวันก่อน อาการของล้อต๊อกทรุดลงไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ประกอบกับอากาศในลพบุรี ร้อนจัดมาก ทำให้ ล้อต๊อกทนต่อสภาพความบาดเจ็บในร่างกาย ไม่สามารถปรับตัวได้ จึงอำลาโลกนี้ไป

 

                   ขอให้วิญญาณของล้อต๊อกไปสู่ที่สงบสุข หากมีวาสนาก็เกิดมาเป็นคน มากกว่าเป็นลิงในชาติหน้านะ

...