แสนดีชีวิตที่เกิดใหม่

แสนดีชีวิตที่เกิดใหม่

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        เมื่อหลายวันก่อน  ได้รับข่าวว่ามีลิงน้อยเกิดใหม่ถูกแม่ทิ้งไว้บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งในเขตเมืองเก่าลพบุรี  หลายคนที่รักลิงส่งข่าวมา  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจึงได้ไปติดตามดู พบว่าเป็นจริง ลิงแรกเกิดไม่กี่วันแต่ถูกแม่ทิ้งหากปล่อยไว้คงแห้งตายบนหลังคาเป็นแน่ จึงนำไปเลี้ยงดูและส่งคลีนิคหมอเตยดูแล และตั้งชื่อให้ว่า  “  แสนดี  ตอนนี้ แสนดีมีอายุ สิบวันแล้ว สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงตามวัย  รับอาหารได้ปรกติ   ทาง

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลพร้อมทั้งนำอาหารไป ฝากเพื่อนลิงที่กำลังรักษาตัวอยู่ด้วยกัน ขอให้มีความสุข มีชีวิตที่ปลอดภัยในอนาคตข้างหน้าด้วยนะ....

 

                        หากท่านใดมีเมตตากรุณาแบ่งปันปัจจัยเพื่อช่วยเหลือลิงเหล่านี้ด้วยเถอะ.......