คุณอรุณและคุณณัฐวัลย์

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

คุณอรุณและคุณณัฐวัลย์ จากศาลเจ้าพ่อเสือ ก ท ม ซึ่งเคยอาศัยและเรียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีมาก่อน ได้นำ อาหารลิง จำนวน 6 ถุงใหญ่ มูลค่า 3,000 บาท มาบริจาคที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยคุณมนัส วิมุกติพันธ์เป็นผู้รับ บริจาค.....

ขอขอบพระคุณแทนลิงทุกตัวนะคะ......

...