ขอให้หายป่วยโดยเร็ววัน

ขอให้หายป่วยโดยเร็ววัน

                                                                     

 

                                                                                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

     

 

   เมื่อวันที่  22  เมษายน  2565  เวลา  17.00   น.  ได้รับข้อความจากคุณ  Jubbchai   Angsrisuraporn  

 

ว่าอยากจะปริจาคเงินค่าอาหารลิงลพบุรี   เพื่อเป็นบุญกุศลให้เด็กชายสงกรานต์   อังศรีสุรพร  ที่กำลังป่วยอยู่  และได้โอนเงินให้มูลนิธิ

 

ผ่านธนาคารกสิกรไทย  จำนวน  500  บาท  มูลนิธิขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง  และขอให้เด็กชายสงกรานต์   อังศรีสุรพร  มีสุขภาพแข็งแรง 

 

หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน..

...