วันคริสต์มาส

เมื่อวาน(๒๕ ธค๖๔)...เป็นวันคริสต์มาส...มูลนิธิฯเพื่อลิงลพบุรี..จัดรายการพิเศษ..อาหารที่ลิงลพบุรีชอบ..ข้าวโพดเม็ด..กินหมด..ไม่เหลือเศษ..ปลอดขยะและมลพิษ...อิ่มหนำสำราญทุกตัวตน...รอดไปอีกวันนะ..พวกเรา....

...