ขอบพระคุณ คุณสิริ

ขอขอบพระคุณ...ที่เมตตาลิงลพบุรีอีกแล้ว...คุณสิริ แจ้งเชื้อ..ได้เมตตาลิงลพบุรี...บริจาคค่าอาหารให้น้องลิงมาหลายครั้ง..ครั้งนี้ช่วยมาอีก ๕๐๐ บาท...ขอให้สิ่งที่คุณทำ..อำนวยผลให้คุณมีแต่ความสุข.ความสำเร็จนะครับ.....

...