หน้าหลัก

พระนางเจ้าจามเทวีกับจังหวัดลพบุรี

  • พิมพ์

                          

พระนางเจ้าจามเทวีกับจังหวัดลพบุรี

                                                                            นายจารุพงศ์    พลเดช                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          มีหลายท่านได้สอบถามกับผมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระนางเจ้าจามเทวีกับจังหวัดลพบุรี

นั้นว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร หากจะตอบท่านว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อพันสามร้อยแปดสิบสองปี

ที่ผ่านมาผมจะทราบได้อย่างไร คนก็จะหาว่าผมเป็นคนแก่ที่ไม่เอาไหน ผมเลยไปค้นคว้ามาแล้วทราบ

ว่า ชาติภูมิ

          ชาติกำเนิดของพระนางเจ้าจามเทวีนั้นในตำนาน  จามเทวีวงค์และตำนาน  มูลศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ทรงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงละโว้ ( จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน ) แต่ตำนานมุขปาฐะพื้นบ้านกล่าวไว้ว่า พระนางเป็นธิดาของคหบดีชาวหริภูญชัย ( จังหวัดลำพูนในปัจจุบัน ) เชื้อสายชาวเมง แล้วยังเล่าอีกว่าเมื่อพระนางมีพระชนม์ชีพ ได้ 3  เดือนมีนกยักษ์มาโฉบเอาพระนางขึ้นไปบนฟ้า แล้วพาบินผ่านหน้าสุเทวะฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาอุจฉุตบรรพต ( แปลว่าเขาไร่อ้อย เชื่อว่าคือดอย สุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน ) ท่านเลยแผ่เมตตาจิตให้นกปล่อยทารกน้อยลงมาแล้วรับเด็กนั่นเป็นบุตรบุญธรรม พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า นางวี โดยถือนิมิตที่พระฤาษีใช้พัด (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า วี  ) รอบรับพระนาง

          พอเติบใหญ่ได้  13  พรรษาพระฤาษีได้ตรวจดวงชะตาของพระนางพบว่า พระนางมีวาสนาเป็นถึงจอมกษัตริย์  ปกครองบ้านเมืองในอนาคต จึงควรหาที่เหมาะสมให้พระนาง ที่เหมาะสมในสายตาพระฤาษี ก็คือ ราชสำนักแห่งกรุงละโว้  (จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน )  ซึ่งเป็นสำนักที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในสุวรรณภูมิเวลานั้น  จึงได้เนรมิตแพขึ้นส่งพระนางลงมากรุงละโว้ตามลำน้ำจากทางเหนือโดยมีพญากากะวานรพร้อมบริวารจำนวน  35  ตัวโดยสารแพมาด้วย  เมื่อแพมาถึงกรุงละโว้  แพนั้นก็หยุดลอยอยู่หน้าท่าน้ำวัดชัยมงคล  ไม่มีผู้ไดจะชะลอแพเข้าฝั่งได้ร้อนถึงพระเจ้าจักวัติผู้ครองกรุงละโว้ ต้องมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองและพระมเหสีแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงชะลอแพเข้าฝั่งด้วยพระองค์เองเป็นที่น่าอัศจรรย์  แล้วทรงรับเอาพระนางเป็นพระราชธิดาให้ทรงพระนามว่า ...เจ้าหญิงจามเทวี  ศรีสุริยวงค์  บรมราชขัติยนารี รัตนกัญญา ลวะบุรีราเมศวร....และประกอบพิธีอภิเษกในวันอาทิตย์ขึ้น  15  ค่ำเดือน  3  ปีมะเมีย พุทธศักราช  1190  และได้ทรงถวายสัตย์ปฏิญานเป็นปฐมว่า.........ข้าฯ   ขอกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันพิทักษ์รักษากรุงละโว้ว่า...ข้าฯ   จะเป็นมิตรที่ดีต่อท่านทั้งหลาย   จะขอปกปักษ์พิทักษ์รักษาอาณาจักรละโว้ด้วยชีวิต  จะปฏิบัติทุกทางที่จะยังความสุข ให้ทั่วราชอาณาจักรแห่งนี้....

          นี่คือชาติภูมิเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภูญชัย ( จังหวัดลำพูน ) กับกรุงลวะปุระ  (กรุงละโว้  จังหวัดลพบุรี ) ครับ  ผมขอยุติไว้เพียงเท่านี้ แล้วจะเล่าต่อในตอนต่อไป  โปรดติดตาม