หน้าหลัก

ขอให้หายป่วยโดยเร็ววัน

ขอให้หายป่วยโดยเร็ววัน

                                                                     

 

                                                                                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

     

 

   เมื่อวันที่  22  เมษายน  2565  เวลา  17.00   น.  ได้รับข้อความจากคุณ  Jubbchai   Angsrisuraporn  

 

ว่าอยากจะปริจาคเงินค่าอาหารลิงลพบุรี   เพื่อเป็นบุญกุศลให้เด็กชายสงกรานต์   อังศรีสุรพร  ที่กำลังป่วยอยู่  และได้โอนเงินให้มูลนิธิ

 

ผ่านธนาคารกสิกรไทย  จำนวน  500  บาท  มูลนิธิขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง  และขอให้เด็กชายสงกรานต์   อังศรีสุรพร  มีสุขภาพแข็งแรง 

 

หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน..

...