หน้าหลัก

วันโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ ๓๓

                                               วันโต๊ะจีนลิง ครั้งที่ ๓๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๖๔..ที่พระปรางค์สามยอด..

เมื่อวาน(๒๘ พย๖๔)..เป็นวันเลี้ยงโต๊ะจีนลิง ครั้งที่  ๓๓ ซึ่งจัดโดยภาคเอกชนของลพบุรี..ที่มีชื่อเสียงไปก้องโลก..ว่าเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดงานหนึ่งของโลก....มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี...เป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆก็ได้มีส่วนช่วยเลี้ยงลิงด้วยเช่นกัน..และในวันนี้มีสื่อมวลชนจากเกาหลีมาสัมภาษณ์และถ่ายทำวิถีชีวิตลิงลพบุรีกับคุณมนัส วิมุตติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิ..เพื่อเผยแพร่ไปทั่วโลกอีกด้วย......

 

 

 

 

 

 

...