หน้าหลัก

น้ำใจที่ไหลหลั่ง..

น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                 นายจารุพงศ์  พลเดช

             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          ในช่วงโควิด – 19  ระบาด  และมีน้ำท่วมเมืองลพบุรีนั้น  ทั้งคนและลิงเดือดร้อน  และขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง  ก็มีน้ำใจไหลหลั่งมาจากทุกทิศทุกทาง  ซึ่งได้มีการช่วยเหลือ  ทั้งคนป่วย  คนชรา  และลิงลพบุรี  ด้วยไปพร้อมกัน  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  โดยคุณมนัส   วิมุกติพันธ์   เลขานุการมูลนิธิ ได้ประสานงานกับคุณหนุ่มเจ้าของสวนกล้วยหอมทองสระบุรี  คัดเลือกกล้วยหอมทองเกรด  A จากสวนคุณหนุ่มไปมอบให้กับผู้ป่วย  และเจ้าหน้าที่  ที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  และได้นำกล้วยหอมทอง ไปมอบให้กับคนชรา  ในสถานสงเคราะห์คนชรา  จังหวัดลพบุรี  อีกด้วย  พร้อมทั้งนำกล้วยไปแจกจ่ายให้กับลิงลพบุรี  ในเขตตัวเมืองเก่าลพบุรี  รอบๆเมืองและบนเขาหลังโรงพยาบาลอนันท์ที่ขาดแคลนอาหาร  นี่แหละครับ  ช่วยเหลือกันเป็นน้ำใจที่ไหลหลั่งเปรียบเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน  ขอขอบพระคุณ  คุณหนุ่มเจ้าของสวนกล้วยหอมทองสระบุรี  ขอให้คุณหนุ่ม   ครอบครัว   ทีมงานทุกคน  มีแต่ความสุข  ความสำเร็จตลอดไป

...