หน้าหลัก

ยามวิกฤติต้องช่วยกัน

ยามวิกฤติต้องช่วยกัน

                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          ในยามที่พี่น้องร่วมชาติต้องผจญกับภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย(โควิด -19 ) อุทกภัย

(น้ำท่วม ) ทุกขภิกภัย (ขาดแคลนอาหาร )โจรภัย  (ผู้ร้ายชุกชุม  )ปัจจัยภัย (ขาดเงินทอง)ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี นอกจากจะช่วยเหลือลิงและสัตว์ต่างๆทุกชนิดแล้วในจังหวัดลพบุรีเปรียบเสมือนช่วยเหลือเพื่อนร่วมแผ่นดินแล้วก็ยังได่ร่วมมือกับคุณหนุ่มเจ้าของสวนกล้วยหอมทองจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกกล้วยหอมทองคัดพิเศษ ไปมอบเป็นกำลังใจแก่คนชราในสถานสงเคราะห์จังหวัดลพบุรี  นำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคนไข้ในโรงพยาบาลพระนารายณ์  อีกทั้งยังนำกล้วยคัดพิเศษไปมอบเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาฉีดวัคซินป้องกันโควิด -19  ที่ห้างโรบินสันและห้างโลตัสจังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซินของกระทรวงสาธารณสุข  ในวันที่  28  กันยายน 64  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาทพระนารายณ์และเจ้าหน้าที่มารับมอบ  และยังมีอาสาสมัครมาช่วยแจกกล้วยกับประชาชนด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความช่วยเหลือกันในครั้งนี้ยามวิกฤติเราต้องช่วยกัน...

 

 

...