หน้าหลัก

อันความกรุณาปราณี

อันความกรุณาปราณี

                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       เมื่อวานนี้ ( 14 ม .ย. 64 ) ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิว่า คุณอ้อย จากจังหวัดเพชร์บูรณ์ ได้นำพ่อแม่ พร้อมทั้งกล้วยมาเลี้ยงลิงลพบุรีโดยทางมูลนิธิได้อำนวยความสะดวกในครั้งนี้  คุณแม่ซึ่งป่วยเดินไม่ได้ แต่เมื่อจะมาเลี้ยงอาหารลิงก็มีกำลังใจ  เดินได้ นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่  ขอให้คุณอ้อยและครอบครัวมีแต่ความสุขหายเจ็บป่วย สุขภาพแข็งแรงตลอดไป..

 

...