หน้าหลัก

อาหารมาแล้วจ้า ลิงจ๋า

อาหารมาแล้วจ้า  ลิงจ๋า

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อวันที่  13  พ.ค.  64  ได้รับการติดต่อทางข้อความจากคุณโชติระวี  พงษ์กระวี ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายทหารหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี  ปัจจุบันพักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่ามีความประสงค์จะนำกล้วย จำนวน   70   หวี จากอยุธยา มามอบให้กับลิงลพบุรีในวันเสาร์ที่  15  พ.ค.  64  เวลา  12.00  น. โดยขอให้มูลนิธิเป็นผู้ดำเนินการ แจกจ่ายให้ จึงได้ขอความกรุณาจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ติดต่อประสานงาน  กำหนดสถานที่และวันเวลาในการแจกจ่าย  ซึ่งได้นัดหมายที่ร้านนำไทย  หน้าสวนราชา ในวันเสาร์นี้

          มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขอขอบพระคุณ คุณโชติระวี  พงษ์กระวี  เป็นอย่างสูง มาณ. โอกาสนี้  ที่ได้ช่วยเหลือลิงลพบุรี ทางด้านอาหาร ซึ่งกำลังขาดแคลนในเวลานี้  ขอกุศลที่คุณได้กระทำ ส่งผลให้คุณโชติระวี  พงษ์กระวี  และครอบครัว  มีแต่ความสุข  ความสำเร็จตลอดไป.....และมูลนิธิขอขอบพระคุณ  คุณปฏิพัทธ์ที่กรุณาโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ ในวันที่  11  พ.ค.  64  เพื่อเป็นค่าอาหารลิงลพบุรีจำนวน  108  บาท ด้วย

 

...