หน้าหลัก

ช่วงนี้มีคนสนใจมากเลย

ช่วงนี้มีคนสนใจมากเลย

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ในหน้าหนาวต่อหน้าร้อน ก็เป็นธรรมดาของโลก หน้าหนาวลิงลพบุรีก็ประสบภัยหนาว  หน้าร้อนลิงลพบุรีก็ประสบภัยร้อน  ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม  อันเป็นวัฏจักรที่เป็นนิรันดร์  ช่วงนี้ได้รับความเมตตาจากผู้คนจำนวนมาก  ทั้งให้อาหาร ( คนที่เมตตา )  เผยแพร่ความเป็นอยู่  ( ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ  )  ศึกษาหาบทเรียนแก้ไข  ( ผ่านองค์กรการศึกษามาศึกษา  ) เมื่อ 3  มี.ค.  64 ก็มีหนังสือพิมพ์จากเยอรมัน มาขอสัมภาษณ์   มีผู้สนใจอีกคณะหนึ่งจะมารณรงค์ช่วยเหลือ  มีนักศึกษามาขอข้อมูลและสัมภาษณ์  วันเดียวกัน  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นมูลนิธิเล็กๆ  ของเอกชนที่จัดตั้งโดยเงินบริจาคของคนลพบุรี  ดำเนินการช่วยเหลือลิงมาเป็นเวลา  12  ปีเศษ แล้วเน้นการช่วยเหลือลิงเรื่องอาหาร    น้ำดื่ม

 ยารักษาโรค  ที่อยู่อาศัย  เป็นสำคัญ  ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่เหลือมูลนิธิมาโดยตลอด  มูลนิธิของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์  การค้ากำไรและการเมืองจ๊ะ.....                                                                   

...