หน้าหลัก

นิมิตรหมายใหม่ ( ข้าวโพดแปรรูป )

นิมิตรหมายใหม่  ( ข้าวโพดแปรรูป )

                                นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อต้นเดือนมกราคม  64  ดร.ปรีชา  ศิริแสงอร่ามพี   อดีต สว.สุวิทย์  ประธานเหล็กซับกรุ๊ป และเพื่อนๆ ได้ส่งข้าวโพดแปรรูป ให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  จำนวน  1  คันรถ หกล้อมีมูลค่า  หกหมื่นกว่าบาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลิงลพบุรี และเป็นนิมิตรใหม่ในการให้อาหาร ลิง  การให้อาหารลิงที่ผ่านมานั้น มักจะเป็นผลไม้หรือพืชผักตามฤดูกาลเช่น ผักใบเขียว  แตงโม   มะม่วง   กล้วย  ข้าวโพดสุก  ถั่วลิสง เป็นต้น  สำหรับอาหารเสริมก็จะให้ยาคลูย์  น้ำแดง  ซึ่งเป็นของผู้รักลิงนำมามอบให้  แต่การให้อาหารที่ผ่านมานั้นย่อมเหลือเปลือกอันเป็นขยะจำนวนมาก  จำต้องมีการเก็บกวาดตลอดเวลา มิฉนั้นจะทำให้สถานที่สกปรก  เมื่อมูลนิธิได้นำเอาข้าวโพดแปรรูปมาเลี้ยงลิง  ลิงกินหมดไม่เหลือเปลือกหรือเศษขยะไว้  ให้ทำความสะอาดเช่นเคย ทำให้ลดภาระลงเป็นอันมาก  จึงนับเป็นนิมิตรหมายใหม่ในการให้อาหารลิง  มูลนิธิขอขอบคุณ  ดร.ปรีชาและเพื่อนๆเป็นอย่างสูงมา ณ.โอกาสนี้ขอให้  ดร.ปรีชาและเพื่อนๆมีความสุข  สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

 

 

 

 

...