หน้าหลัก

หนาวนี้กอดกันกลม

หนาวนี้กอดกันกลม

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้  (12 ม.ค. 64 )  เวลาเช้าอากาศเมืองลพบุรี  เย็นมากถึง  16  องศา  ( ตามประกาศของทางการ  ที่จริงเย็นกว่านั้น ) อีกทั้งยังมีลมพัดแรงอีก   ตอนเช้าลิงลพบุรีในเขตเมืองเก่า  แทบจะไม่มีตัวใดออกมาหาอาหารกิน จนกระทั่ง 09.00 น. แดดเริ่มออก ก็เริ่มทยอยกันผึ่งแดดแก้ความหนาว แต่ส่วนใหญ่ก็ยังกอดกันกลม เพื่อคลายความหนาว นี่เป็นวิถีชีวิตของลิงลพบุรี ในฤดูหนาวมาช้านาน  หนาวมาเมื่อใดก็พยายามหาที่กำบัง ( ที่มีอยู่น้อยมาก ยกเว้นพวกที่อยู่ในโรงหนังมาลัยราม่า ) แล้วกอดกันกลม....น่าสงสาร จน ที วีหลายช่องออกมาทำข่าวเผยแพร่  ผู้รักลิงทั้งหลาย ก็พยายามหาอาหารเสริม มาให้เพื่อให้พวกเขามีอนามัยที่ดี  แข็งแรง ผ่านลมหนาว ของแต่ละปีไปให้ได้  ใครมีอะไรก็ช่วยกันหน่อยนะครับ เพื่อลิงลพบุรี ที่อยู่คู่เมืองลพบุรีมา ยาวนาน เป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

...