หน้าหลัก

ของขวัญปีใหม่ 64

ของขวัญปีใหม่  64

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้  ( 9  มกราคม  2564  ) ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่า ได้มีคุณปรีชา   ศิริแสงอร่ามพี     อดีต     สว. สุวิทย์   ประธานเหล็กซับกรุ๊ป และเพื่อนๆ ได้ร่วมกันจัดซื้ออาหารเสริมมาให้ลิงลพบุรี  จำนวน  60,000  กว่าบาท โดยส่งมาทางรถยนต์  6  ล้อ  ครั้งแรกส่งมาให้ลิงทดลองกินก่อน  2  กล่อง แล้วเมื่อแจ้งผลกลับไปว่าลิงกินได้  จึงได้จัดส่งมาให้อีกเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เพื่อลิงลพบุรี  (  ตามภาพ  )

          มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งในความเมตตาของท่านและเพื่อนๆ  ที่มีต่อลิงลพบุรีเสมอมา  ขอกุศลที่ท่านและเพื่อนๆได้ดำเนินการส่งผลให้ท่านและเพื่อนๆ  ตลอดจนครอบครัวมีแต่   ความสุข  ความเจริญ  คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนา  เทอญ

 

 

 

 

...