หน้าหลัก

ร้าน บิลลี่ ฉะ ลพบุรี..ตัวแทนมูลนิธิ

ร้าน  บิลลี่  ฉะ ลพบุรี..ตัวแทนมูลนิธิ

                                                นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้ (  8 มกราคม  2564 )  นายธวัชชัย   โสตเนียม  อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี  รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมร้าน  บิลลี่ ฉะ ลพบุรี ตรงป้ายรถเมล์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พูดคุยกับทางร้าน  เล่าความเป็นมา ปัญหาลิงลพบุรี ทางร้านยินดีเป็นตัวแทนของมูลนิธิ วางกล่องรับบริจาคให้มูลนิธิ  ท่านที่มีจิตเป็นกุศลสามารถบริจาคได้ที่ร้าน  พร้อมทั้งทางร้านขอเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือลิงลพบุรีอีกทางหนึ่ง  ทางมูลนิธิขอขอบคุณเจ้าของร้าน  บิลลี่  ฉะ  ไว้ณ.ที่นี้  และยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกแหล่งหนึ่ง  ปัญหาลิงลพบุรี ต้องแก้ไขด้วย ความเข้าใจ  เข้าถึง และร่วมมือกันของคนลพบุรีครับ

...