หน้าหลัก

นายอำเภอธวัชชัย​ โสตเนียม

เงินตามภาพนี้นั้น... เป็นเงินที่นายอำเภอธวัชชัย​ โสตเนียม.. อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี... รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี.. ได้สะสม.. เพื่อนำ

มาบริจาคให้ลิงลพบุรี... เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด​ ๔​ มกราคมที่ผ่านมา....ขอกุศลที่ท่านได้ทำ..จงดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความ

สุข...สุขภาพแข็งแรง...ช่วยเหลือลิงลพบุรีไปนานๆ..ครับ.......

 

 

 

 

...