หน้าหลัก

ช่วยค่าอาหารลิง

ช่วยค่าอาหารลิง

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

      วันนี้  (18  ธ.ค.  63  )ได้รับแจ้งจากคุณอุษณีย์  ชุนดี  ว่าได้โอนเงินจำนวน   500 บาท  ให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เมื่อเวลา  12.51  น.ผ่านธนาคารกรุงไทย  ตามหมายเลขบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  สาขาลพบุรี  เลขบัญชี   111 - 0 - 47806 - 2 

 

       มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว  และจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณต่อไป  ขอให้คุณอุษณีย์  ชุนดี  และครอบครัว มีแต่ความสุข  ความเจริญ  ต่อไป

...