หน้าหลัก

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        ในปีนี้  ( พ.ศ.  2563 ) จะได้มีการเลี้ยงอาหารลิงลพบุรี  ( บุปเฟ่ต์ลิงลพบุรี )  ในวันที่ 29  พ.ย. 2563  เวลา 06.00 น. ซึ่งตรงกับการกระทำพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพระกาฬ โดยจะได้นำอาหารไปเลี้ยงลูกศิษย์ ของเจ้าพ่อ  (  ลิงลพบุรี  )  บริเวณที่ให้อาหารลิงหน้าโรงหนังมาลัยราม่า  หลังพระปรางค์สามยอด 

        ในการนี้คุณวิลาวรรณ   ศรีชมภู  101/167-17  พีพีแลนด์  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองลพบุรี   15000   โทร   082-2327884   ได้กรุณามอบเงินให้เป็นค่าอาหารลิง  ในงานนี้  ผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  จำนวน  1,000  บาท  ขอขอบพระคุณ  คุณวิลาวรรณ   ศรีชมภู  เป็นอย่างสูงไว้ ณ. โอกาสนี้   มูลนิธิจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของท่านต่อไป   ขอกุศลที่ท่านได้ทำส่งผลให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป.....

...