หน้าหลัก

เรื่องเล่าเมื่อวันวาน

เรื่องเล่าเมื่อวันวาน   ตอนที่ 4

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        ต้องโยกย้ายออกไป  มีคนเล่าว่าในสมัย  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  ซึ่งเป็นยุคปฏิรูปประเทศให้ศิวิลัยเหมือนอารยะประเทศอื่นๆ ก็มีความคิดที่จะโยกย้ายลิงลพบุรีออกจากเมืองลพบุรี  โดยจับโยกย้ายไปยังบ้านหมี่  และตาคลี  ผลที่ตามมาก็คือ  ลิงลพบุรีเจอป่าเจ้าถิ่นโจมตีกัดตายเป็นจำนวนมาก  อีกส่วนอดตายเพราะหาอาหารไม่เป็น  เคยอยู่กับคน อาศัยกินกับคนไม่เคยหาอาหารตามธรรมชาติ มาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วการโยกย้ายออกในสมัยนั้น  ปรากฏว่าลิงลพบุรีหาทางกลับบ้านได้  และแพร่พันธ์ ขยายออกเป็นจำนวนมากกว่าเดิม  ทำให้การโยกย้ายยุติลง  จนจอมพลสฤษดิ์   ธนะรัตต์   ปฏิวัติให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม  ต้องหนีภัยไปญี่ปุ่นในเวลาต่อมา  จนมีคำล่ำลือกันถึง สถานการณ์ เช่นว่านี้สืบมา