หน้าหลัก

เรื่องเล่าเมื่อวันวาน

เรื่องเล่าเมื่อวันวาน..ตอนที่​ ๑... เรื่องลิงลพบุรีมีคนเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน.. จนไม่ทราบว่าต้นตอความเป็นมาอย่างไร.. โดยเฉพาะที่ว่าลิงลพบุรีมาอยู่ที่ลพบุรีได้อย่างไร.. และเมื่อใด.. ใครมาอยู่ก่อน.. หรือหลังระหว่างลิงลพบุรีกับคนลพบุรี.. มหากาพย์เรื่องนี้มีเรื่องถกกันมากมาย.. แบ่งออกเป็นหลายความคิด.. หลายสายของการเล่าเรื่องราว.. จริงบ้างไม่จริงบ้าง.. ตามประสบการณ์ของผู้เล่า.... วันนี้จะขอเล่าสิ่งที่ได้รับฟังมาซักตอนหนึ่ง.. จริงเท็จอย่างไรไม่แจ้ง.. แต่เป็นเรื่องราวเมื่อวันวาน.... มีเรื่องเล่าว่า​ ลิงลพบุรีนั้นอยู่คู่เมืองลพบุรีมานานแสนนานแล้ว.. เนื่องจากลิงลพบุรีเหล่านี้ถูกสาปให้เฝ้าสมบัติในเมืองลพบุรี.. ใครที่มีความคิดที่จะย้ายลิงออกไปจากเมืองลพบุรี​ ก็จะพบแต่ความผิดหวัง... ลิงเหล่านี้เล่าว่า... เดิมที่เป็นมนุษย์​ สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันในอาณาจักรขอมโบราณที่รุ่งเรือง.. ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง.. สร้างถาวรวัตถุและทรัพย์สินไว้มาก.. ฝังไว้ในเมืองลพบุรี.ยุคหนึ่งเกิดกบถ..เมื่อปราบได้..ปุโรหิตได้กระทำพิธีกรรมตัดหัวกบถและสาปให้เฝ้าสมบัติไว้...กบถเหล่านั้นต่อมาเกิดมาเป็นลิงเฝ้าสมบัติอยู่..แพร่พันธ์ดูแลทดแทนกันไม่จบสิ้น...เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้.........

 

...