หน้าหลัก

กล้วยมาแล้วจ้า

กล้วยมาแล้วจ้า

                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  63  ระหว่างขับรถไปต่างจังหวัดได้รับโทรศัพท์จากคุณดวงพร   นาคนวล  090-6338748  ว่ามีความประสงค์จะมอบกล้วยสุกให้ลิงลพบุรีแต่ติดขัดไม่สามารถนำไปให้ได้จะขอส่งเคอรี่ไปได้หรือไม่ จึงได้แจ้งที่อยู่ของคุณมนัส   วิกมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิไปให้  คุณดวงพร  ได้ส่งกล้วยสุกจำนวน  11 หวี (กล้วยขนาดนี้ราคาที่ลพบุรีก็ขายอยู่หวีละ  30  บาท) ถั่วหนึ่งถุง  สำหรับกล้วยลิงต้องกิน  4  ลูกถึงจะอิ่มปรากฏว่ากล้วยและถั่วมาถึงวันนี้ (30มิ.ย.63 ) พอมาถึงลิงก็มารออยู่พอดี  นับเป็นกุศลแรงจากผู้มีจิตศัทธามอบให้  มูลนิธิได้รับของไว้แล้วและแจกจ่ายให้ลิงโดยทันที  ขอกุศลที่คุณทำส่งผลให้คุณและครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญ ตลอดไป

  

...