หน้าหลัก

นักข่าวฝรั่งเศสก็มา

นักข่าวฝรั่งเศสก็มา

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 63 ช่วงบ่ายได้มีคุณพีท  จากสำนักข่าว AFP ฝรั่งเศส ได้นำคณะมาถ่ายทำสารคดีและสัมภาษณ์คุณมนัส   วิมุกติพันธ์   เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  โดยเข้าไปถ่ายทำในที่อยู่อาศัยของลิงในโรงหนังมาลัยราม่าเดิมเพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของลิงลพบุรีและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของลิงลบุรีออกไปทั่วโลก  นับเป็นบทบาทอย่างหนึ่งที่จะช่วยกันศึกษาและวิจัยความเป็นอยู่ของลิงเพื่อการพัฒนาให้คนและลิงได้อยู่อาศัยร่วมกันอย่างเป็นสุข  น่ายินดีนะ