หน้าหลัก

มะม่วงมาแล้ว

มะม่วงมาแล้ว

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันที่ 28 เมษายน 63 ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า มีคุณประภัสสร  สอนฆ้อง และครอบครัวชาวสุพรรณบุรี ได้รวมกลุ่มกันนำมะม่วงสุกมาลพบุรีเป็นครั้งแรกโดยได้อ่านเจอบทความในเวปไซค์มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ลิงลพบุรีกำลังมีปัญหาเรื่องอาหาร จึงได้พร้อมใจกันนำมะม่วงสุก  500 กิโลกรัม มาเลี้ยงลิงลพบุรี ซึ่งทางมูลนิธิได้มีคุณมนัส  เป็นผู้ต้อนรับและอำนวนความสะดวกให้

                 ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และลิงลพบุรีทุกตัว ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่ได้กรุณามอบมะม่วงเลิศรสมาให้ลิ้มลอง มะม่วงสุพรรณบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้ว  อร่อยครับ...อร่อย...ขออนุโมทนาในกิจกรรมที่คุณประภัสสรและกลุ่มได้กระทำ ขอให้ท่าน ครอบครัว และญาติมิตร มีแต่ความสุข  ความเจริญ ทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ......