หน้าหลัก

ขอเป็นสะพานบุญ

ขอเป็นสะพานบุญ

                 นายจารุพงศ์   พลเดช

              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

             วันนี้ (29 เมษายน 63 ) เวลา 12.15 น. ได้รับแจ้งทางข้อความจากคุณ Navaphorn  Prasompethว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรีจะทำอย่างไร ได้แจ้งให้โอนปัจจัยเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณ Naraphorn        ได้โอนเงินให้จำนวน 1,000 บาทเมื่อเวลา 12.27 น.

             ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณที่คุณยินดีให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นสะพานบุญให้คุณ ขอให้คุณและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ  สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป