หน้าหลัก

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

           นายจารุพงศ์   พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้ ( 20เมษายน  2563 )เวลาประมาณ14.30 น.ได้รับโทรศัพท์จากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยรัฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ชื่อน้องขวัญ และอาศัยอยู่ในลพบุรี ต้องการข้อมูลและสอบถามในรายละเอียดได้แนะนำให้ศึกษาดูจากเวปและเฟ็ดบุ๊กของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี หากมีความประสงค์ จะสัมภาษณ์ผู้รู้ ก็แนะนำให้ติดต่อคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ที่ร้านนำไทย ถนนพระยากำจัด ตรงข้ามสวนสาธารณะ ซึ่งน้องขวัญก็ไปพบคุณมนัสเมื่อเวลา  15.00 น. และสอบถามข้อมูลต่างๆที่สนใจ

         ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่สนใจใคร่ศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและเผื่อว่าอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้คนลพบุรีกับลิงลพบุรีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นกาลก่อนมา