หน้าหลัก

อึ้ง ทึ่ง เสียว มาแล้ว

อึ้ง ทึ่ง เสียว มาแล้ว

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้ ( 26 กุมภาพันธ์  63 ) ได้รับแจ้งจากคุณมนัส 

วิมุกติพันธ์    เลขานุการมูลนิธิว่า ทางคุณต้นและทีมงาน

 อึ้ง ทึ่ง เสียว จากทีวีช่อง  one 8 ได้นำคณะมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับลิงลพบุรีในเขตเมืองเก่าลพบุรีโดยมีคุณมนัส  เป็นผู้ประสานงาน ได้ติดตามดูการดำรงชีวิตของลิงลพบุรี  ที่อยู่อาศัย  ที่กินอาหาร  ตลอดจนดูแลเกี่ยวกับลิงบาดเจ็บ  ลิงพิการ  และลิงชรา  ในความดูแลของมูลนิธิด้วย

        ทางมูลนิธิยินดีให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่สนใจในการดำรงชีวิตของลิงลพบุรี และในการนี้ทางช่องone 8  ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าอาหารลิงจำนวน 2,000 บาทแก่มูลนิธิ  ทางมูลนิธิได้รับไว้แล้ว  และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแทนลิงลพบุรีทุกตัวที่ได้รับความเมตตาในครั้งนี้..........