หน้าหลัก

ลิงป่วย ลิงพิการ ลิงชรา

  • พิมพ์

ลิงป่วย  ลิงพิการ   ลิงชรา

          นายจารุพงศ์    พลเดช

          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       วันนี้เวลา  13.45 น. ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ จากช่อง  8 (คุณต้น  081-356-4822 จากรายการอึ้ง ทึ่ง เสียว) สนใจเผยแพร่กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาลิงที่เจ็บป่วย  ลิงพิการ  ลิงชรา  และกิจการโรงพยาบาลลิง สุสานลิง ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ติดต่อมาเพื่อศึกษาและทำบันทึกเป็นรายการ ทางมูลนิธิได้มอบหมายให้คุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ เป็นผู้ประสานงาน  ขอบคุณที่สนใจในลิงป่วย  ลิงพิการ  และลิงชราจ้า