หน้าหลัก

ทานบารมี

ทานบารมี

                      นายจารุพงศ์     พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

               การเกิดเป็นสัตว์  ( ลิง )  เขาก็อยู่ใน วัฐจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย มีความรู้สึกหิวสัมผัสรู้ถึงการพลัดพรากและการสูญเสีย....ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2562  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้รับการโอนเงินจากคุณกรองจิตต์   สมบัติมี   ผ่านทางธนาคารไทยพานิชย์  จำนวน  10,000  บาท  เพื่อบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายและเป็น  ค่าอาหารแก่ลิงลพบุรี  ครอบครัว สมบัติมี...ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อให้ลิงลพบุรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และรอดพ้นจากทุกข์ภัยของความหิวโหย มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขออำนาจบุญที่ครอบครัวสมบัติมี   ได้กระทำ ได้เป็นอานิสงค์ส่งผลให้ครอบครัวสมบัติมี  พบแต่   ความสุข    ความเจริญ   ปราศทุกข์โรคภัย    ตลอดกาลนานเทอญ