หน้าหลัก

แจ๊คท่าโพธิ์

แจ๊คท่าโพธิ์

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันที่ 4 กันยายน  62  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ได้มีคนขายพระอยู่บริเวณท่าโพธิ์  แจ้งว่ามีลูกลิงหนีเข้ามาในร้าน ขอให้ไปช่วยหน่อย  จึงได้ติดตามไปและจับตัวมาได้เป็นลิงตัวผู้เล็กๆมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง คงจะหนีแม่ออกมาซุกซนบริเวณนี้ และไม่สามารถกลับเข้าฝูงได้ จึงนำมาพักซักระยะหนึ่งก่อนและนำไปอนุบาลที่คลินิกหมอเตยพร้อมทั้งไปเยี่ยมแลนด์และยี่หวาและตกตึก ลิงน้อยทั้งสามตัว  เมื่อแข็งแรงแล้วค่อยส่งกลับเข้าฝูงใหม่หลายคนที่เห็นเรียกว่าแจ๊คท่าโพธิ์ มีความน่ารักไร้เดียงสานี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือ ชีวิตต่อชีวิต ด้วยความรักลิง เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

                    เมื่อวันที่  30  สิหาคม   62   คุณกรรณิการ์   มรรคศศิธร  เจ้าของโรงหนังมาลัยราม่า  ได้บริจาคเงิน  1,500  บาท  ช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอขอบคุณอย่างสูงมา  ณ. โอกาสนี้