หน้าหลัก

มาอีกแล้วทีวีญี่ปุ่น

มาอีกแล้วทีวีญี่ปุ่น

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้  ( 27 กรกฎาคม 62 ) ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิว่าได้มีคณะถ่ายทำทีวีจากประเทศญี่ปุ่นชื่อบริษัท  Tv ManUnion,Inc  ประเทศญี่ปุ่น  จะขอมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับลิงลพบุรีเรื่อง   Discovery of the worlds Mysteries โดยขอข้อมูลและสถานที่ในการถ่ายทำในที่สาธารณะ หากเป็นสถานที่ของราชการ ทางคณะถ่ายทำจะขออนุญาตโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมีความประสงค์จะบริจาคปัจจัยเป็นค่าอาหารลิงจำนวน  3,000 บาทให้มูลนิธิเพื่อไปช่วยเหลือทางด้านอาหารลิงต่อไปอีกด้วย  ขออนุโมทนาบุญครับท่านผู้สนใจ  รอดูนะครับ  ทีวีญี่ปุ่น....