หน้าหลัก

ทุกชีวิตมาด้วยเหตุแห่งกรรม

ทุกชีวิตมาด้วยเหตุแห่งกรรม

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 ในตอนกลางคืนที่   18  กรกฎาคม  2562  คณะทำงานของหมอเตยได้นำลิงที่ถูกไฟฟ้าซ๊อตแล้วนำไปรักษา  จนอาการหายเป็นปกติ และถึงเวลาปล่อยกลับคืนให้อยู่ตามธรรมชาติของลิงลพบุรีโดยอยู่อย่างมีอิสรภาพเสรี และได้มาส่งบริเวณหน้าร้านนำไทย  ที่ทำการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  จำนวน  2  ตัว ลิงทั้ง 2 ตัวได้กลับคืนเข้าสู่ฝูงเดิมอย่างมีความสุข พร้อมกันนี้ก็ขอขอบพระคุณ  คุณครูสุนนท์  เรือนหลวงและครอบครัว  อยู่บ้านเลขที่  97  หมู่  10  ตำบลท่าแค  อำเภอเมืองลพบุรี   15160   ได้บริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี จำนวน  500  บาทโดยแจ้งความจำนงว่าเพื่อน้องลิง   ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้  และขอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป