หน้าหลัก

ใบประกาศเกียรติคุณ

วันนี้(๒​พ.ค.๖๒).. คุณมนัส​ วิมุกติพันธ์.. เลขาธิการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี.. ได้ไปร่วมสัมมนาและรับใบประกาศเกียรติคุณ... องค์กรต้นแบบ... ที่สภา​ สนช.จัดขึ้น.... ขอแสดงความยินดีด้วย... กับเกียรติยศครั้งนี้..........