หน้าหลัก

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ.....เมื่อวันที่ 17 มกราคม 62 เวลา 23.32 น. คุณเลิศพิสิฐ ลีนานนท์ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือลิงผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 100 บาท มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณามา ณ. โอกาสนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เทอญ....( ขออภัยที่เผยแพร่ช้า เนื่องจากแอดมินไปต่างประเทศเพิ่งกลับมา )