หน้าหลัก

ขอช่วยลิงลพบุรีป่วยด้วยคน

ขอช่วยลิงลพบุรีป่วยด้วยคน

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          เมื่อวันที่  7  มกราคม  2562  เวลา  09.27 น. นางสาวโชติกา  นานนท์ ได้ส่งข้อความเข้ามาใน facebook ของมูลนิธิว่ามีความประสงค์จะช่วยเหลือลิงลพบุรีที่กำลัเจ็บป่วย ซึ่งทางมูลนิธิได้แจ้งเลขที่บัญชีของมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่ 111 – 0 – 47806 – 2 คุณโชติกา  ได้โอนเงินจำนวน 1,000  บาท มาช่วยเหลือ ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจอันมรความเมตตาของคุณโชติกาเป็นอย่างยิ่ง ขอบุญกุศลในการช่วยเหลือลิงป่วยในครั้งนี้ได้เป็นกุศลผลบุญ ให้คุณโชติกามีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ ตลอดไป