หน้าหลัก

สวัสดีปีใหม่2562

  • พิมพ์

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ