หน้าหลัก

xสรุปยอดเงินบริจาคปี2561x

  • พิมพ์

                                                                 ยอดเงินบริจาคปี2561

                                                                                                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้  ( 26 ธันวาคม  2561 ) เวลา  14.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประกอบด้วยคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  คุณศิริชัย  อัมพร 

คุณเยาวพา   เดชฤดี  กรรมการมูลนิธิ  และจิตอาสา กลุ่มรองเท้าแตะลพบุรีหลายคนได้มาช่วยกัน นับเงินจากตู้บริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี ที่ตั้งอยู่บริเวณ

วัดพระบาทน้ำพุ  โดยความเมตตาของพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีนำตู้รับบริจาคไปติดตั้งในบริเวณวัด  จากการนับเงินเหรียญจำนวนมาก ปรากฏว่าได้เงินบริจาครวมกันทั้งสิ้น 131,990 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้นำเข้าฝากในบัญชีนำเนินการของมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรีแล้ว  และ

คุณศิริชัย   อัมพร  ยังได้กรุณาปรับปรุงตู้บริจาคโดยทำการเปลี่ยนล้อ เพื่อให้ทางวัดเคลื่อนย้ายเข้าออกได้สะดวกขึ้น   ขอขอบพระคุณแทนลิงลพบุรีมา ณ.โอกาสนี้

                    เงินที่ได้รับบริจาคผ่านตู้บริจาคในวัดพระบาทน้ำพุ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะนำไปช่วยเหลือลิงลพบุรีทุกบาททุกสตางค์ และจะมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาให้ตั้งตู้บริจาคและขอ

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาบริจาคปัจจัยให้ลิงลพบุรีและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้กล่าวนามมาแล้ว ขอให้ท่านประสบแต่ความดีงามปราศจากความทุกข์ตลอดไป